Flatås IL ble stiftet i 1979 og er et fleridrettslag som i det vesentlige dekker Flatåsen skolekrets i Trondheim kommune. Flatåsen er et mangfoldig område sør i Trondheim preget av småhusbebyggelse og blokker som særlig har vokst fram fra midten av 70-tallet.

Flatås IL er en breddeklubb som søker å gi et godt sosialt og sportslig tilbud til barn, unge og voksne. Alle skal kunne føle seg velkommen inn i de ulike etablerte medlemsgruppene for årskullet på Flatåsen og integreres i gruppen. Gjennom idrettslaget knyttes sterke vennskap på tvers av boområdene.

Formål
Flatås IL har som formål å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF).

Organisering
Flatås IL Flatåsen idrettslag (FIL) er organisert med et hovedstyre som er valgt på årsmøtet for FIL og som står som juridisk ansvarlig i klubben. FIL styrer etter vedtekter i henhold til Norges Idrettsforbunds regelverk.

Idrettslaget er pt organisert med avdelinger innen fotball, håndball, langrenn, trim og idrettsskole. FIL har også en fotballavdeling for spillere med forskjellige handicap (Flatås Lions). Avdelinger kan komme til og falle fra avhengig av interesse og engasjement. I starten av 2016 hadde idrettslaget ca 1000 medlemmer.

Avdelingene ledes av avdelingsstyrer som er valgt på de respektive avdelingers årsmøter, og som videre godkjennes på årsmøtet for hovedstyret. Avdelingsstyrene er underlagt hovedstyret i FIL og er ansvarlig for å lede den enkelte avdeling med hensyn på sportslige aktiviteter og økonomi med rapportering til hovedstyret.

Avdelingsstyrene og hovedstyret forholder seg til de lover, forskrifter og regler som er utarbeidet av myndigheter, idrettskrets, særforbund, idrettslag samt egne vedtak.