Flatås Idrettslag
Telefonnr. 918 80 869
Postadresse

Postboks 9903
7479 TRONDHEIM

Besøksadresse

Flatåsenget 28
7099 Flatåsen

Org.nr.

971378530


Klubbkontor:
Finner du i 2. etasje i Flatåshallen.
Adresse: Flatåsenget 28, 7099 Flatåsen

Kontaktinfo:
Leder: Kristoffer Johansen
Mobil: 918 80 869
E-post: daglig.leder@flatas.no

Klubbsekretær: Bente Wiggen
E-post: kontakt@flatas.no

Fakturaadresse:
Faktura sendes enten pr post eller epost (ikke begge deler).

Flatås IL
Avdeling (fotball, håndball osv..)
v/Folde Regnskap og Rådgivning AS
Vestre Rosten 69
7072 Tiller

E-post: 
198@folderegnskap.no