Tilsynsvakter 2023 -2024

 Flatås IL forplikter seg til å bemanne tilsynsvaktordningen i hallens åpningstider.
Dette går på rundgang blant alle avdelinger og lag, og hvert vaktlag består av to personer.

Les mer om tilsynsvaktordningen, og se vedlagte tilsynsvaktinstruks (denne finnes også på laminerte ark i kiosken).

Hallutvalget arrangerer et møte (hvor alle avdelinger er representert) i løpet av juni-måned. I dette møtet blir tilsynsvaktoppsettet for kommende skoleperiode fastsatt. Antall vaktdager for hver avdeling og hvert lag fordeles etter antall utøvere pr. avdeling/lag.

Se link for tilsynsvaktoppsettet for perioden 2023-24.