Ved private utlegg skal utleggskjema bruks for refundering. Beskrivelse ligger i skjemaet.