Innkalling til årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte 2022

Publisert av Kristoffer Johansen den 02.03.23. Oppdatert 23.03.23.

Flatås IL innkaller til årsmøte 2022 til følgende tid/sted:

Torsdag 30.mars.2023
Kl. 20.00.
Sosialrommet "Bjørn" i Flatåshallen

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet.
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2.5.
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være tilsendt minst to uker før årsmøtet.
Eventuelle forslag sendes til daglig.leder@flatas.no (senest innen utgangen av 16.mars.2023).

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag blir gjort tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

Oppdatert (23.mars.2023):
Saken er oppdatert med vedlagte saksdokumenter (se under).

Vel møtt!